ΒΙΒΛΙΟΝ ΚΟΙΝΗΣ ΠΡΟΣΕΥΧΗΣ
The Book of Common Prayer in Greek.

London: Society for Promoting Christian Knowledge, 1923.


ΤΥΠΟΙ ΠΡΟΣΕΥΧΗΣ
ΕΙΣ ΧΡΗΣΙΝ ΤΩΝ
ΘΑΛΑΣΣΟΠΟΡΟΥΝΤΩΝ

¶ Ἐπὶ Ἀνομβρίας.

 

 

 

Ἀμήν.

¶ Ἡ αὔτη.